Scoren Doe Je Samen

De stichting Scoren Doe Je Samen is een onafhankelijke organisatie die een tweeledige doelstelling heeft. Enerzijds willen wij onze kennis en ervaring delen over sport inzetten als middel voor jeugdwelzijn, educatiebevordering, re-integratie, leefbaarheid en veiligheid. Deze thema’s worden niet vaak met elkaar verbonden. Wij zien de verbinding tussen deze topics en leggen deze graag. Anderzijds zien wij in de Futsal Chabbab-methode onze filosofie in de praktijk. Wij zien dit werk in de praktijk als proeftuin en benutten de ervaringen en resultaten om met het speelveld in contact te zijn en te blijven. Op deze manier is de stichting Scoren Doe Je Samen een organisatie die theorie en praktijk verbindt.

Samenwerking


Wij werken samen met